Dean:

Sun zhiqiang

School party secretary:

Liao shengming

Vice President of the:

Chen zhuo

jiangshaojian

Li hailong

Liu zhiqiang